Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua theme tại Giaodienwebmau.vn

Theme (Giao diện web mẫu) là sản phẩm nội dung số nên chúng tôi không chấp nhận yêu cầu đổi/trả/hoàn tiền. Quý khách vui lòng xem kỹ web mẫu trước khi quyết định mua.

  • Giaodienwebmau.vn chỉ hoàn tiền trước khi chúng tôi gửi file theme cho khách hàng.
  • Số tiền hoàn sẽ là số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi phí chuyển tiền qua ngân hàng.
  • Tùy vào tình huống Giaodienwebmau.vn có quyền (không có nghĩa vụ) cho phép khách hàng đổi theme khác nếu thấy hợp lý.